Vạn Thành – Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa từ 5 Tấn trở lên, vận tải hàng hóa đường dài đi các tỉnh miền Tây, Tây

Nguyên, Miền Trung và các tỉnhMiền Bắc …

Tải trọng xe gồm các loại: xe tải 500kg, 1 tấn, 1,5 tấn, 1,9 tấn, 2,5 tấn, 3,5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn, 25 tấn đảm bảo có thể

vận chuyển hàng hóa số lượnglớn cùng lúc đồng thời đáp ứng mọi lúc khi khách hàng có nhu cầu

    • Cho thuê xe tải chở hàng theo chuyến, chở hàng theo lô

    • Cho thuê xe tải tự lái

    • Cho thuê xe tải chở hàng theo tháng

    • Cho thuê xe tải chở hàng sự kiện, chở hàng quảng cáo, chở hàng công trình

Cho thuê xe tải 5 tấn trở lên

Vạn Thành – Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa từ 5 Tấn trở lên, vận tải hàng hóa đường dài đi các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, Miền Trung và các tỉnhMiền Bắc … Tải trọng xe gồm các loại: xe tải 500kg, 1 tấn, 1,5 tấn, 1,9 tấn, 2,5 tấn, 3,5 tấn, […]